HULP NODIG? WIJ STAAN VOOR U KLAAR +31 85 - 001 40 50

Garantie

Garantie


Met de aankoop van een Mega Deal waterbed en (één of meerdere) onderstaande overige artikelen/accessoires verzekert u zich 
van een uitstekende aanwinst met een jarenlange garantie:

Lasnaden van het watermatras messamoll2 vinyl     10 jaar
Lasnaden van het watermatras EN71 vinyl   5 jaar  
Verwarmingselementen   5 jaar  
Veiligheidsvoering, tijk, schuimrand 2 jaar    
Bodem en optionele bedmeubelen 2 jaar    
Dekbedden, kussens 2 jaar    
Bedtextiel: dekbedovertrekken, hoeslakens 2 jaar    

Omvang garantie


Lasnaden messamoll2 vinyl:
Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daarom verlenen wij 10 jaar garantie op de deugdelijkheid van de lasnaden van het Mega Deal watermatras. Indien daar een lekkage ontstaat door een materiaal- of fabricagefout heeft u de eerste vijf jaar een garantie van 100%. Van het 6e t/m het 10e jaar bedraagt de garantie respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10%

Lasnaden EN71 vinyl:
Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze producten. Daarom verlenen wij 5 jaar garantie op de deugdelijkheid van de lasnaden van het Mega Deal watermatras. Indien daar een lekkage ontstaat door een materiaal- of fabricagefout heeft u de eerste twee jaar een garantie van 100%. Van het 3e t/m het 5e jaar bedraagt de garantie respectievelijk 30%, 20% en 10%

Veiligheidsvoering, tijk, schuimrand, bodem en optionele bedmeubelen:
100% garantie op materiaal- en fabricagefouten gedurende 2 jaar.

Verwarmingselementen
Op het waterbed verwarmingssysteem verleent de fabrikant een rechtstreekse garantie van twee jaar. De garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant zijn hier van toepassing.

Overige producten:
Een garantie van twee jaar geldt voor het bedtextiel, uiteraard met uitsluiting van de gebruikelijke slijtage bij normaal gebruik.

Garantietermijn


De garantietermijn gaat in per de datum van de aankoopfactuur. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie dient de koper het aankoopbewijs, waaruit de aankoopdatum duidelijk blijkt, te overleggen. De garantie kan niet worden overgedragen aan derden. De garantie wordt alleen geboden onder voorwaarde van het juist opvolgen van de plaatsingsaanwijzingen en regelmatig onderhoud. Vervangen en gerepareerde goederen vallen eveneens onder de lopende garantie. De garantietermijn wordt door een reparatie of vervanging van onderdelen in de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Indien een schade niet kan worden gerepareerd, vervangt Mega Deal binnen de garantietermijn het artikel door hetzelfde of een gelijkwaardig product. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door Megadeal Waterbedden vergoed!

Garantiebepaling


Mega Deal verplicht zich materiaal- en fabricagefouten te herstellen conform het gestelde in artikel 'Omvang garantie'. Mega Deal behoudt zich het recht voor bij een niet meer te leveren product een gelijkwaardig product als vervanging te leveren.

Wettelijke garantie


Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Het product behoort geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Zo dient een bed een in ieder geval jaar of vijf mee te gaan en mag een matras binnen 2 jaar geen ligkuilen vormen. Blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen, dan is Mega Deal verplicht dit kosteloos te herstellen of een vervangend product te leveren. Alleen wanneer sprake is van een fout van de klant, mogen wij een vergoeding vragen.

Garantiebeperkingen


Schade die is ontstaan of het indirecte gevolg is van verkeerd gebruik, onjuiste bediening, te hoge belasting, ondeskundige plaatsing of verhuizing, reparaties of wijzigingen die door de koper zijn uitgevoerd, gebreken die voortvloeien uit normale slijtage of te wijten zijn aan onvoldoende onderhoud valt niet onder de garantie. Onder onderhoud wordt verstaan het elk halfjaar toevoegen van Mega Deal conditioner aan het water van het watermatras en de 2-maandelijkse reiniging van het matras met de speciale Mega Deal cleaner. Het verdient derhalve aanbeveling uw aankoopbewijzen van deze producten te bewaren. Maakt u gebruik van de automatische verzendservice van de Mega Deal onderhoudsproducten, dan staan uw bestellingen in ons systeem geregistreerd en is het niet nodig de aankoopbewijzen te bewaren. Bovenstaande garantiebepalingen, doen niets af ten opzichte van de Wettelijke garantieperiode volgens de europese richtlijnen waar u als consument recht op heeft.